Copyright

Copyright, Auteurs- en Exploitatierecht

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. De Publicaties op deze website (informatie, teksten, beelden, fotos, logos, symbolen, namen, product-, zakelijke en handelsondernemingsnamen, ...) alsook het merkenrecht vallen onder de auteursrechtelijke bescherming. Met deze website wordt geen licentie verleend tot gebruik van het intellectuele eigendom van Dieximport of van andere op deze website gepubliceerde wettelijke beschermde Publicaties, gegevens en merken.

De inhoud (geheel of gedeeltelijk) mag niet, buiten de grenzen van het auteursrecht, en zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Dieximport of van de desbetreffende auteurs/eigenaars gewijzigd, verveelvoudigd, verspreidt, gekopieerd, verdeeld, bewerkt, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownloadt, verzonden, overgedragen of in eender welke vorm of aard verkocht worden. Downloads en kopijen van deze website zijn enkel toegelaten voor private en niet-commerciële doeleinden. Voor zover de inhoud van deze website niet door Dieximport gemaakt werd, zijn de auteursrechten van derden toepasselijk. In het bijzonder wordt de inhoud van derden alzo gekenmerkt.

Een uitzondering wordt gemaakt op het downloaden en op papier drukken van de inhoud van de website (of delen ervan) zolang dit Dieximport geen commerciële schade toebrengt, en met volledige eerbiediging van alle auteurs- of eigendomsrechten. Gelieve er nota van te nemen dat deze beperkte uitzonderingstoestemming ten allen tijde kan herroepen worden zonder voorafgaandelijke mededeling en geen toestemming inhoudt voor uitgave of publicatie op een internet-, intranet- of extranetwebsite of de opname van informatie in een andere gegevensbank. Elke ander gebruik van de inhoud van deze website is ten strengste verboden. U gaat er ook mee akkoord dat u geen gegevens of gegevensvelden in elektronische vorm of op andere wijze systematisch extraheert of verzamelt, onder andere inclusief klantengegevens en/of klantenidentiteiten. Indien u toch een schending van de auteursrechten zou opmerken in deze website, dan vragen wij u om ons dit te melden. Bij bekend worden van een schending van rechten zullen wij dit onmiddellijk verhelpen. 

Iedere software, inclusief alle door deze software gegenereerde bestanden of fotos, codes en softwarebegeleidende gegevens, die op deze website zou gebruikt worden of toegankelijk zou zijn mag door u enkel aangewendt worden om toegang te krijgen tot deze website of om deze website te gebruiken, mits dit gebruik ervan niet concurrentiebeperkend of denigrerend is en overeenstemt met het op deze website uitdrukkelijk vermelde gebruiksdoeleinde. U gaat ermee akkoord om geen software, eventueel aanwezig op deze website, te fragmenteren, verdelen, verkopen, veranderen, kopiëren, te deassembleren, te bewerken met reverse-engineering, noch uit de software afgeleide werken te verwezenlijken. 

In het geval dat één of meerdere clausules hierboven van rechtswege ongeldig zijn if verklaard worden, dan doet dit geen afbreuk aan de toepasselijkheid en geldigheid van alle andere clausules.