Nuttige links

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden van deze website.

Wegens de regelgeving is het niet mogelijk om u door te verwijzen naar websites die gedetailleerde informatie geven over de werking van individuele of gecombineerde stoffen/nutriënten/planten. Wij moeten u derhalve aanbevelen om zelf opzoekingen te doen op het internet. Waar mogelijk zullen wij websitelinks aangeven waar u interessante informatie kan vinden.

onderwerp link
planten, de juiste benaming http://www.theplantlist.org
europese regelgeving, voeding http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en
contaminanten voedingssupplementen, europese verordening http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0629&from=NL
arseen voedingssupplementen, specifieke belgische regelgeving https://www.health.belgium.be/nl/advies-9149-arseen
pesticidenresiduen, europese farmacopee https://eur-lex.europa.eu/NL/legal-content/summary/pesticide-residues-in-food-and-animal-feed.html
richtlijn 2002/46 EG betreffende .... voedingssupplementen http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:183:0051:0057:NL:PDF
richtlijn 1924/2006 EG inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:012:0003:0018:NL:PDF
efsa, european food safety authority http://www.efsa.europa.eu
plant libra, europees project mbt de consumptie van planten in voedingssupplementen http://www.eurofir.org/plantlibra/
favv, voedingssupplementen https://favv-afsca.be/nl/themas/etikettering-en-productsamenstelling/meer-informatie-verband-met-etikettering/voedingssupplementen
European Scientific Cooperative on Phytotherapy http://escop.com