Kwaliteit, grondstoffen

Productie - verloop

Bij de productie van de Altisa voedingssupplementen wordt heel veel aandacht besteed aan elke stap van het productieproces:
° indien essentieel voor het behoud van de kwaliteit, worden de grondstoffen aangeleverd d.m.v gecontroleerde gekoelde transporten;
° enkel verse grondstoffen worden in de Altisa voedingssupplementen verwerkt omdat deze borg staan voor het hoogste gehalte aan werkzame bestanddelen;
° de productie van de tabletten gebeurt volgens de meest geavanceerde 'direct compression' technieken om het gebruik van hitte, vocht en alcohol te vermijden, en de uiteindelijke productie van de tabletten gebeurt in temperatuurgecontroleerde en vochtvrije ruimten, waardoor de activiteit van de nutriënten ten volle bewaard blijft. De eventuele ‘coating’ gebeurt onmiddellijk na de productie om vochtigheids- en oxidatieproblemen te voorkomen. Na de productie worden desintegratietests uitgevoerd om de zekerheid te hebben dat de inhoud van de tabletten/capsules op het juiste moment in het verteringsstelsel ontbinden en opgenomen worden. Alle producten worden onder ideale sanitaire omstandigheden ‘gebotteld’ en beschermd tegen hitte, licht en vochtigheid;
° om de rotatiesnelheid van de voorraden hoog te houden en om steeds over verse grondstoffen te beschikken worden zoveel mogelijk per productie nieuwe hoeveelheden aangekocht;
° na aanlevering en vooraleer gebruikt te worden, wordt elk ingrediënt (excipiënt of actieve stof), en elk in een later stadium geproduceerd 'mengsel', door een team van deskundigen in quarantaine gezet. De ingrediënten en de 'mengsels' worden zowel in-house of door onafhankelijke externe laboratoria gecontroleerd op zuiverheid: de grondstoffen worden gecontroleerd op de organoleptische en microbiologische kwaliteit, op de oplosbaarheid, op de zuurtegraad en de densiteit; 
° wanneer nodig gebeuren specifieke kwaliteitscontroles door middel van één of meerdere van de volgende methodes: 
  • HPLC (High Performance Liquid Chromatography - Hoge Druk Vloeistof Chromatografie): voor de bepaling van toegevoegde vitaminen;
  • IC (Ion Chromatography): hiermee worden monsters geanalyseerd op onbekende gehalten aan contaminanen;
  • GC (Gas Chromatography): onder andere gebruikt voor de analyse op fytosterolen, op pcb's in visoliën, ..;
  • GCMS (Gas Chromatography Mass Spectroscopy): voor de analyse op pesticides, contaminanten;
  • HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography): identiteitsbevestiging, voor de analyse op suikers, merkers in plantenpeparaten;
  • UV/VIS (Ultraviolet/Visible Spectrophosphy): voor onder andere de bepaling van chlorophyl en carotenoïden;
  • AAS (atoomabsorptie spectrometrie): voor detectie van sporenelementen;
  • NIR (Near Infrared spectroscopy - Nabij Infrarood Spectroscopie): het nabij infrarood spectrum van een staal krijg je door voor elke golflengte van het spectrum licht naar het staal te sturen en te registreren hoeveel van het uitgezonden licht wordt geabsorbeerd. Dit kan gedaan worden door middel van een monochromatische straal, waarbij telkens licht van 1 bepaalde golflengte wordt uitgestuurd en stap per stap het volledige spectrum wordt afgegaan;
  • FTIR (Fourier Transform Infrared Spectrofotometry): hetzelfde principe als hierboven maar met deze methode kan men het volledige spectrum in 1 keer bepalen; 

Productie - standaarden 

De Altisa voedingssupplementen worden geproduceerd volgens één of meerdere van de volgende normen:
° (C)GMP (Current) Good Manufacturing Practices naar farmaceutische standaarden: dit zijn officiële voorschriften die de productiestandaarden voor geneesmiddelen, voedingsproducten, medische toestellen vastleggen op de volgende gebieden: personeel, faciliteiten, uitrustingen, verpakkingsmaterialen, productiecontroles, verpakkingscontroles, opslag en distributie, laboratoriumcontroles en documentatie;
° verschillende internationale officiële compendia van standaarden en testmethodes voor ingrediënten en afgewerkte producten;
° GLP (Good Laboratory Practices): de officiële specificaties voor minimum procedures teneinde de kwaliteit en integriteit van laboratoria gegevens en testen m.b.t. de werking van de producten te verzekeren; 
° bestaande nationale regelgevingen betreffende chemische vormen en actieve stoffen;
° US-NNFA-GMP (United States National Nutritional Food Association Good Manufacturing Practices): de GMP’s vastgesteld door de Amerikaanse vereniging van de voedingssupplementenindustrie;
 

Gewaarborgde en hoge kwaliteit

De hoge kwaliteit van de Altisa voedingssupplementen wordt bekomen door 
° een ontwikkeling op basis van een enorme en lange ervaring in de voedingssupplementenindustrie;
° een constante controle en ontwikkeling van het kwaliteitssysteem in de ISO-gecertificeerde productiefaciliteiten, die op hygiënisch vlak nauwgezet gecontroleerd worden;
° een zorgvuldige selectie van de beste grondstoffen van de hoogste kwaliteit: 
° de gebruikte excipiënten en actieve stoffen zijn afkomstig van producenten die in de industrie erkend en gerenommeerd zijn omwille van hun kwaliteitsgaranties;
° de jarenlange ervaring vormt de basis van de toegepaste criteria voor de keuze van de grondstoffen en voor de controle en analyse van de geselecteerde grondstoffen;
° hoge productiestandaarden die constant gecontroleerd, gehandhaafd, geëvalueerd en indien mogelijk verbeterd worden;
° een gedurende verschillende decennia opgebouwde know-how op het gebied van de productie van voedingssupplementen, de sustained-release (timed release, TR - vertraagde afgifte) techniek - en de enterische-coating (om de absorptie te verbeteren en maag-irritaties te voorkomen), vloeibare kruidenbereidingen en gestandaardiseerde plantenextracten; 
 

Allergene ingrediënten

Excipiënten die mogelijk allergieën kunnen veroorzaken worden niet gebruikt: zout, zetmeel, gist (behalve biergist in één of twee producten als bron van B-vitamines, wordt vermeldt in de samenstelling), tarwe, maïs, melkderivaten (lactose en melkwei), gluten, suiker zoals sucrose en fructose (in sommige kauwtabletten wordt soms sucrose of fructose gebruikt, en in heel minieme doseringen xylitol of sucralose in proteïnepoeders), zoetstoffen zoals sorbitol of mannitol of xylitol (sorbitol is een suikervervanger afkomstig van de Zantoxylumbessen, mannitol is een suikervervanger die veel voorkomt in planten maar hoofdzakelijk getrokken wordt uit zeewieren), gehydrogeneerde oliën. Altisa maakt tevens GEEN gebruik van butylhydroxytolueen of BHT, soja (behalve de sojapreparaten zoals sojalecithine of soja isoflavonen), fluor, kunstmatige kleurstoffen, bewaarmiddelen (behalve de twee vloeibare producten Sam Yong Ton en Harpagosouple tonicum) of smaakstoffen, acrylaat copolymeren, chemische bindmiddelen zoals PVP (polyvinylpyrrolidon/crospovidone), polysorbaten, nitraten en nitrieten, pyrrolizidinealkaloïden, titanium dioxide, titanium fosfaat, mononatrium glutamaat, EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur, een chemische chelerende stof), natriumacetaat, natriumhydroxide, calciumsulfaat (die darmstoornissen kan veroorzaken), talk, toegevoegde salicylaten, nanomaterialen, trans- of gehydrogeneerde vetzuren. Altisa gebruikt geen ingrediënten of derivaten afkomstig van GGO's. Een GGO-etikettering is bijgevolg niet verplicht volgens de EC-Regelgevingen 1829/2003 en 1830/2003. De vermeldingen 'GGO-vrij' of 'niet-GGO-product' zijn niet toegelaten, immers voor de wet worden alle producten geacht vrij van GGO's te zijn, indien er geen declaratie is van de aanwezigheid van GGO's/GGO-derivaten'. Indien er wel GGO's/GGO-derivaten in het product aanwezig zijn moet dit duidelijk op de verpakking aangegeven zijn.   
 

Natuurlijke hulpstoffen 

Bij de productie van de Altisa voedingssupplementen worden de volgende natuurlijke 
excipiënten in zeer kleine hoeveelheden gebruikt, ook wel eens Quantum Satis-hoeveelheid genoemd:
- plantaardige cellulose (als bindmiddel, emulgeermiddel, omhullingsmiddel);
- plantaardige olieën, soja olie (als vulmiddel in sommige softgels);
- plantaardige stearinezuur (een stearaat): dit is de overheersende vetstof in onze voeding;
- magnesium stearaat (smeermiddel): dit is een ‘zout’ gemaakt met twee gewone voedingsstoffen: het mineraal magnesium en het verzadigd vet stearinezuur; magnesium stearaat maakt een consistente dosis van actieve stoffen en een homogene mix in elke voorgedoseerde vorm (capsule, tablet, ...) mogelijk doordat het voorkomt dat de afzonderlijke actieve stoffen aan elkaar of aan de capsuleer/tabletteermachine gaan kleven; hoe idealistisch het ook moge klinken: voedingssupplementen produceren zonder dergelijke smeermiddelen (het liefst gebruikt men natuurlijke smeermiddelen zoals magnesium stearaat) zal de kwaliteitscontrole bemoeilijken omdat, zeker in complexen die meer dan één actieve stof bevatten, inconsistente en dus ongelijke doseringen van actieve stoffen frequenter zullen voorkomen van capsule tot capsule/tablet tot tablet. 
- silicium dioxide: een natuurlijke inerte stof gebruikt als smeermiddel, omhullingsmiddel, ..);
- mineralen zoals dicalciumfosfaat (als vulstof, levert ook elementair calcium en wordt o.a. gebruikt om de actieve substanties in een tablet fysisch van elkaar gescheiden te houden teneinde een interactie - geurvorming of de vorming van vlekken op de buitenkant van het tablet, zoals bij de B-complex vitamines - te voorkomen);
- glycerine of soms glycerol;
- gezuiverd water;
 

Vegetariërs, veganist

Verschillende Altisa producten zijn voorzien van onderstaande logo's: 
 
 
 
 
 
 
Uitgezonderd voor de traditionele gelatinecapsules en voor de formules met bijzondere verteringsenzymen worden dierlijke derivaten niet gebruikt. De meeste Altisa producten zijn geschikt voor vegetariërs. Deze producten zijn op het etiket gemerkt met het logo Vegetarisch-Végétarien-Vegetarian.
 
 
 
 
 
 

Verpakkingsmateriaal

Altisa onderneemt alles om zoveel mogelijk recycleerbare en milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen te gebruiken, steeds rekening houdende met de aard van het product en de meest optimale bewaarmethodes: HDPE of PET, FSC-karton, glas, papier, alufoil (blistertjes).
 
De potten zijn voorzien van een (zelfs soms dubbele [onder en/of rond het deksel]) ‘veiligheids - en hygiënische verzegeling’.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarenboven wordt voor een hele reeks producten gebruik gemaakt van kindvriendelijke CRC-deksels (Child Resistant Cap)- deksels (een type van sluitdeksel dat door kinderen moeilijk kan geopend worden). 
 
De gebruikte verpakkingsmaterialen zijn van de hoogste kwaliteit en hebben geen invloed op de excipiënten of actieve stoffen. Elke gebruikte verpakking is luchtdicht gemaakt en beschermt de inhoud volledig tegen de lucht en het licht.

Informatieve etikettering

De op de verpakkingen verstrekte informatie is overduidelijk. U vindt alle essentiële en vereiste informatie over 
° de samenstelling van actieve en hulpstoffen of excipiënten;
° de gebruiksaanwijzing en eventuele gebruiksinformatie;
° de bewaarvoorschriften van de producten;
° eventuele niet-verplichte informatie doch door Altisa als belangrijk geacht; 
° eventuele wettelijke verplichte informatie betreffende het gebruik in geval van bijzondere gezondheidsomstandigheden (gebruikswaarschuwingen);
° de datum tot wanneer de vermelde doseringen in het product zeker aanwezig zijn; om dit te kunnen waarborgen wordt bij de productie van voedingssupplementen met nutriënten een wettelijke toegelaten lichte marge van overdosering toegepast.